icono-emerxia-1
REPORTE DE INCIDENCIAS

Os usuarios realizarán o envío da incidencia a través do panel web dispoñíbel dende o PC ou o móvil.

icono-emerxia-2
SUXERENCIAS DE USUARIOS

Para aumentar as funcionalidades, pódese realizar o envío de suxerencias para mellorar a calidade da cidade.

icono-emerxia-3
XESTIÓN INTEGRAL DE INCIDENCIAS

Mediante un panel de xestión poderanse tramitar todas as incidencias e suxerencias recibidas.

Emerxia é así

Emerxia é o sistema de notificacións e xestor de incidencias desenvolvido por evelb.

Dirixido para os cidadáns e as institucións públicas, este servizo permite a calquera cidadán de calquera poboación suxerir ou reportar calquera incidencia coa que se atope no seu día a día.

Dende o módulo de notificación, os usuarios poderán reportar incidencias dunha forma rápida e sinxela, con só accender a web da plataforma dende calquera dispositivo, sen instalación ou descargas previas e sen complicacións de configuración.

Cada incidencia reportada é xeoposicionada automaticamente para facilitar a localización e o acceso. O usuario pode adxuntar fotografías e comentarios, e estará informado mediante o correo electrónico do proceso de xestión e resolución da súa inccidencia.

presentacion-emerxia